Hướng dẫn quản lý dung lượng iCloud của bạn khi vượt quá giới hạn dung lượng

Nếu bạn đạt hoặc vượt quá giới hạn dung lượng iCloud của mình, hãy tìm hiểu cách quản lý bộ nhớ của bạn và nơi bạn có thể mua thêm.

Khi bạn thiết lập iCloud, bạn sẽ tự động nhận được 5GB bộ nhớ. Bạn có thể sử dụng không gian đó cho bản sao lưu iCloud của bạn, để giữ cho ảnh và video của bạn được lưu trữ trong Thư viện ảnh iCloud và các tài liệu của bạn được cập nhật trong iCloud Drive. Nếu bạn cần thêm dung lượng, bạn có thể mua thêm bộ nhớ iCloud. Kế hoạch bắt đầu với 50GB với giá 0,99$ (USD) một tháng.

Nếu bạn hết bộ nhớ iCloud, thiết bị của bạn sẽ không sao lưu vào iCloud, ảnh và video mới sẽ không tải lên Thư viện ảnh iCloud và iCloud Drive, các ứng dụng iCloud khác và tin nhắn văn bản của bạn sẽ không cập nhật trên các thiết bị của bạn. Và bạn không thể gửi hoặc nhận email bằng địa chỉ email iCloud của mình. Nếu điều này xảy ra, bạn có thể dọn dẹp dung lượng lưu trữ cho iPhone, iPad, iPod.

Xem dung lượng iCloud mà bạn có

 1. Trên iPhone, iPad hoặc iPod touch của bạn:
  • Nếu bạn đang sử dụng iOS 10.3 trở lên, hãy đi tới Cài đặt> [tên của bạn]> iCloud. Nhấn vào Lưu trữ iCloud hoặc Quản lý bộ nhớ.
  • Nếu bạn đang sử dụng iOS 10.2 trở xuống, hãy chuyển tới Cài đặt> iCloud> Bộ nhớ.
 2. Trên máy Mac của bạn, đi tới menu Apple ()> Tùy chọn hệ thống, nhấp iCloud, sau đó nhấp vào Quản lý.
 3. Trên PC của bạn, mở iCloud cho Windows.

Cung cấp thêm dung lượng trong iCloud

Bạn có thể giải phóng bộ nhớ trong iCloud bằng cách xóa nội dung – như iCloud sao lưu cũ, ảnh, video, tệp, thư và tin nhắn văn bản – mà bạn không sử dụng. Trước khi xóa mọi thứ, bạn có thể muốn lưu trữ hoặc sao chép thông tin bạn lưu trữ trong iCloud.

Quản lý bản sao lưu iCloud của bạn

Khi bạn sao lưu iPhone, iPad hoặc iPod touch vào iCloud, thông tin quan trọng nhất trên thiết bị của bạn sẽ được sao lưu tự động. Bản sao lưu bao gồm tài liệu, ảnh và video của bạn.

Bạn có thể giảm kích thước của iCloud sao lưu và giải phóng không gian trong iCloud khi bạn tắt sao lưu cho các ứng dụng mà bạn không sử dụng hoặc xóa bản sao lưu iCloud cũ.

1. Chọn ứng dụng để sao lưu

Nhiều ứng dụng iOS tự động sao lưu vào iCloud sau khi bạn cài đặt chúng. Bạn có thể thay đổi ứng dụng nào sao lưu và xóa các bản sao lưu hiện có khỏi bộ nhớ của mình. Sử dụng các bước này trên iPhone, iPad hoặc iPod touch của bạn.

iOS 10.3 trở lên:

 1. Đi tới Cài đặt> [tên của bạn]> iCloud.
 2. Nếu bạn sử dụng iOS 11, hãy nhấn vào Quản lý bộ nhớ> Sao lưu. Nếu bạn sử dụng iOS 10.3, nhấn vào Bộ nhớ iCloud> Quản lý bộ nhớ.
 3. Nhấn vào tên thiết bị bạn đang sử dụng.
 4. Trong Chọn dữ liệu để sao lưu, hãy tắt mọi ứng dụng bạn không muốn sao lưu.
 5. Chọn Tắt & Xóa.

iOS 10.2 trở về trước:

 1. Đi tới Cài đặt> iCloud> Bộ nhớ> Quản lý bộ nhớ.
 2. Nhấn vào tên thiết bị bạn đang sử dụng.
 3. Trong Tùy chọn sao lưu, tắt mọi ứng dụng bạn không muốn sao lưu.
 4. Chọn Tắt & Xóa.

Khi bạn xác nhận rằng bạn muốn Tắt & Xóa ứng dụng, nó sẽ tắt iCloud Backup cho ứng dụng đó và xóa tất cả thông tin của nó khỏi iCloud.

Một số ứng dụng, như Voice Memos, luôn được sao lưu và bạn không thể tắt chúng.

2. Xóa bản sao lưu và tắt iCloud Backup cho thiết bị của bạn

Làm theo các bước cho thiết bị của bạn.

iPhone, iPad và iPod touch

iOS 10.3 trở lên:

 1. Đi tới Cài đặt> [tên của bạn]> iCloud.
 2. Nếu bạn sử dụng iOS 11, hãy nhấn vào Quản lý bộ nhớ> Sao lưu. Nếu bạn sử dụng iOS 10.3, nhấn vào iCloud Storage> Manage Storage.
 3. Nhấn vào tên của thiết bị bạn đang sử dụng.
 4. Nhấn Xóa Sao lưu> Tắt & Xóa.

iOS 10.2 trở về trước:

 1. Chuyển đến Cài đặt> Chung> Bộ nhớ và Sử dụng iCloud.
 2. Trong iCloud, nhấn vào Quản lý bộ nhớ.
 3. Nhấn vào tên của thiết bị bạn đang sử dụng [ie (Tên thiết bị) This (loại thiết bị)].
 4. Nhấn Xóa Sao lưu> Tắt & Xóa.
 5. Khi bạn xóa một bản sao lưu, nó cũng tắt iCloud Backup của iPhone, iPad hoặc iPod touch của bạn.

Mac

 1. Chuyển đến menu Apple> Tùy chọn hệ thống, sau đó nhấp vào iCloud.
 2. Nhấp vào Quản lý và chọn Sao lưu.
 3. Chọn một trong các bản sao lưu thiết bị, sau đó nhấp vào Xóa. Nếu bạn muốn tắt Sao lưu và xóa tất cả các bản sao lưu cho thiết bị đó khỏi iCloud, hãy chọn Xóa khi bạn được yêu cầu xác nhận.
 4. Khi bạn xóa một bản sao lưu, nó cũng sẽ tắt sao lưu thiết bị của bạn.

Windows PC

 1. Mở iCloud cho Windows .
 2. Nhấp vào Bộ nhớ.
 3. Chọn Sao lưu từ các mục được liệt kê.
 4. Chọn một trong các bản sao lưu thiết bị, sau đó nhấp vào Xóa. Nếu bạn muốn tắt Sao lưu và xóa tất cả các bản sao lưu cho thiết bị đó khỏi iCloud, hãy chọn Xóa khi bạn được yêu cầu xác nhận. Khi bạn xóa một bản sao lưu, nó cũng sẽ tắt sao lưu thiết bị của bạn.

Bản sao lưu iCloud có sẵn trong 180 ngày sau khi bạn tắt hoặc ngừng sử dụng Sao lưu iCloud.

Giảm kích thước thư viện ảnh iCloud của bạn

Thư viện ảnh iCloud sử dụng bộ nhớ iCloud của bạn để cập nhật tất cả ảnh và video của bạn trên các thiết bị của bạn. Bạn có thể tạo thêm dung lượng trong iCloud khi xóa ảnh và video mà bạn không còn cần từ ứng dụng Ảnh trên bất kỳ thiết bị nào của mình nữa.

Bạn cũng có thể chọn tiết kiệm dung lượng trên thiết bị khi bật Tối ưu hoá bộ nhớ trong Cài đặt. Với Tối ưu Bộ nhớ được Bật, Photos sẽ tự động giải phóng dung lượng khi bạn cần bằng cách thay thế ảnh gốc và video bằng các phiên bản có kích thước thiết bị. Tất cả các ảnh và video gốc, có độ phân giải đầy đủ của bạn đều an toàn trong iCloud và bạn có thể tải chúng xuống bất cứ lúc nào.

Bạn có thể khôi phục ảnh và video mà bạn xóa khỏi album Đã xóa gần đây của bạn trong 30 ngày. Nếu bạn muốn xóa nội dung khỏi album Đã xóa gần đây của bạn nhanh hơn, hãy nhấn Chọn, sau đó chọn các mục bạn muốn xóa. Nhấn Xóa> Xóa. Nếu bạn vượt quá giới hạn dung lượng iCloud, thiết bị của bạn sẽ xóa ngay mọi ảnh và video bạn xóa và chúng sẽ không khả dụng để khôi phục trong album Đã xóa gần đây của bạn.

Sử dụng các bước sau để xóa ảnh và video khỏi Thư viện ảnh iCloud của bạn.

iPhone, iPad và iPod touch

 1. Mở ứng dụng Ảnh, sau đó nhấn Ảnh ở cuối màn hình của bạn.
 2. Nhấn Chọn và chọn một hoặc nhiều ảnh hoặc video mà bạn muốn xóa.
 3. Nhấn Biểu tượng Thùng rác, sau đó chạm vào Xóa ảnh.

Mac

 1. Mở ứng dụng Ảnh.
 2. Chọn ảnh và video bạn muốn xóa.
 3. Chọn hình ảnh, sau đó bấm Xóa ảnh.

iCloud.com

 1. Đăng nhập vào iCloud.com .
 2. Nhấp vào ứng dụng Ảnh.
 3. Chọn ảnh hoặc video mà bạn muốn xóa.
 4. Nhấp vào  , sau đó nhấp vào Xóa.

Giảm kích thước thư viện ảnh của bạn

Nếu bạn không sử dụng Thư viện ảnh iCloud, Thư viện ảnh của bạn là một phần của Bản sao lưu iCloud của bạn. Để kiểm tra hạn ngạch được thư viện ảnh sử dụng trong bản sao lưu iCloud, hãy làm theo các bước sau.

 1. Nếu bạn đang sử dụng iOS 11, hãy đi tới Cài đặt> [tên của bạn]> iCloud> Quản lý bộ nhớ> Sao lưu> [Tên thiết bị] Thiết bị này.
 2. Nếu bạn đang sử dụng iOS 10.3, hãy đi tới Cài đặt> [tên của bạn]> iCloud> Lưu trữ iCloud> Quản lý bộ nhớ> [Tên thiết bị] Thiết bị này.
 3. Nếu bạn đang sử dụng iOS 10.2 trở xuống, hãy đi tới Cài đặt> iCloud> Bộ nhớ> Quản lý bộ nhớ> [Tên thiết bị] Thiết bị này.

Để giảm kích thước bản sao lưu của Thư viện ảnh, hãy lưu ảnh và video của bạn vào máy tính , sau đó sao lưu thiết bị iOS của bạn theo cách thủ công. Nếu bạn muốn giữ ảnh và video trên thiết bị iOS của mình, bạn có thể tắt Thư viện ảnh trong Bản sao lưu hoặc mua thêm bộ nhớ . Nếu có bất kỳ ảnh nào mà bạn không muốn giữ lại, bạn có thể xóa chúng. Mở ảnh và chọn mục bạn muốn xóa. Mở ảnh và chọn mục bạn muốn xóa. Sau đó nhấp Biểu tượng Thùng rác và nhấn Xóa ảnh.

Xóa tệp trong iCloud Drive

Bạn có thể quản lý và xóa các tệp bạn lưu trữ trong iCloud Drive từ iPhone, iPad, iPod touch, Mac hoặc Windows PC.

Với iOS 11 trở lên, các tệp bạn xóa khỏi iCloud Drive vẫn ở trong Đã xóa gần đây trong 30 ngày trước khi chúng bị xóa khỏi thiết bị của bạn.

iPhone, iPad hoặc iPod touch

iOS 11 trở lên:

 1. Truy cập ứng dụng Tệp và nhấn Duyệt qua.
 2. Trong Vị trí, nhấn vào iCloud Drive> Chọn.
 3. Chọn các tệp bạn muốn xóa, sau đó nhấn .
 4. Chuyển đến Vị trí> Đã xóa gần đây> Chọn.
 5. Chọn các tệp bạn muốn xóa.
 6. Nhấn vào Xóa.

iOS 10.3 trở về trước:

 1. Truy cập ứng dụng iCloud Drive.
 2. Nhấn Chọn.
 3. Chọn các tệp bạn muốn xóa.
 4. Nhấn Xóa> Xóa khỏi iCloud Drive.

Mac

Trên máy Mac có macOS High Sierra hoặc cao hơn, bạn có thể quản lý các tệp iCloud Drive của mình từ thư mục iCloud Drive trong Trình tìm kiếm:

 1. Nếu bạn cần, hãy bật iCloud Drive trên máy Mac của bạn:
  1. Chuyển đến menu Apple> Tùy chọn hệ thống và nhấp vào iCloud.
  2. Đăng nhập bằng ID Apple của bạn.
  3. Bật iCloud Drive. Trong Tùy chọn, hãy đảm bảo rằng bạn chọn ứng dụng hoặc thư mục cho các tệp bạn muốn quản lý.
 2. Mở Trình tìm kiếm và chuyển đến thư mục iCloud Drive.
 3. Kéo một mục vào Thùng rác hoặc chuyển mục đó vào một thư mục khác trên máy Mac của bạn.
 4. Mở Thùng rác, sau đó nhấp chuột phải vào tệp bạn muốn xóa.
 5. Chọn Xóa ngay lập tức.

Window

Trên PC có Windows 7 trở lên, bạn có thể quản lý tệp iCloud Drive bằng Windows Explorer. Sử dụng các bước sau để thêm thư mục iCloud Drive vào Windows Explorer:

 1. Tải xuống và cài đặt iCloud cho Windows .
 2. Đăng nhập bằng ID Apple của bạn.
 3. Bật iCloud Drive.
 4. Chuyển đến thư mục iCloud Drive.
 5. Chọn các tệp bạn muốn xóa.
 6. Nhấp vào Xóa.

iCloud.com

 1. Đăng nhập vào iCloud.com .
 2. Nhấp vào ứng dụng iCloud Drive.
 3. Chọn các tệp bạn muốn xóa, sau đó nhấp vào .
 4. Mở thư mục iCloud Drive và nhấp vào Đã xóa gần đây.
 5. Chọn các tệp bạn muốn xóa.
 6. Nhấp vào Xóa.

Xóa tin nhắn và quản lý thư

Bạn có thể giải phóng dung lượng iCloud khi bạn xóa thư email khỏi tài khoản email iCloud của mình. Bạn cũng có thể di chuyển thư email từ iPhone, iPad hoặc iPod touch sang Mac hoặc PC của mình, nơi chúng không còn được tính vào bộ nhớ iCloud của bạn.

Sử dụng các bước bên dưới để xóa thư khỏi tài khoản của bạn. Hãy nhớ rằng thư có tệp đính kèm lớn chiếm nhiều không gian hơn email văn bản đơn giản.

iPhone, iPad hoặc iPod touch

Nếu iPhone, iPad hoặc iPod touch của bạn được thiết lập để truy cập email iCloud, bạn có thể xóa thư khỏi bất kỳ hộp thư nào, sau đó dọn sạch Thùng rác để giải phóng dung lượng:

 1. Vuốt sang trái trên bất kỳ tin nhắn nào để xóa nó.
 2. Nhấn vào thư mục Thùng rác của bạn.
 3. Xóa từng thư một hoặc xóa tất cả thư bằng cách nhấn vào Chỉnh sửa, sau đó nhấn Xóa tất cả.

Mac hoặc Windows PC

Nếu bạn sử dụng iCloud Mail với ứng dụng email trên máy tính để bàn, chẳng hạn như Thư trên máy Mac hoặc Microsoft Outlook trên PC của bạn, hãy sử dụng các bước sau:

 • Mail trên máy Mac: Xóa các tin nhắn bạn không muốn nữa, sau đó chọn Hộp thư> Xóa các mục đã xóa và chọn tài khoản email iCloud của bạn từ menu.
 • Microsoft Outlook 2010 qua Outlook 2016 (Windows): Xóa các thư mà bạn không muốn nữa. Outlook sẽ xóa vĩnh viễn thư của bạn vào lần tiếp theo bạn đóng và khởi động lại ứng dụng.

iCloud.com

 1. Từ máy tính của bạn, đăng nhập vào iCloud.com .
 2. Nhấp vào Thư.
 3. Xóa các thư mà bạn không muốn nữa, sau đó nhấp Biểu tượng bánh răng và chọn Dọn sạch thùng rác.

Xóa văn bản và tệp đính kèm trong Tin nhắn

Khi bạn sử dụng Tin nhắn trong iCloud , tất cả tin nhắn văn bản và các tệp đính kèm bạn gửi và nhận sẽ sử dụng bộ nhớ iCloud của bạn. Bạn có thể tạo thêm dung lượng trống khi xóa văn bản và tệp đính kèm – như ảnh, video và tệp – bạn không cần nữa. Làm theo các bước cho thiết bị của bạn.

iPhone hoặc iPad

Để xóa thư hoặc tệp đính kèm, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong cuộc hội thoại tin nhắn, hãy chạm và giữ bong bóng tin nhắn hoặc phần đính kèm mà bạn muốn xóa.
 2. Nhấn vào Thêm.
 3. Nhấn biểu tượng thùng rác, sau đó nhấn Xóa tin nhắn. Nếu bạn muốn xóa tất cả thư trong chuỗi, nhấn Xóa tất cả, ở góc trên bên trái. Sau đó nhấn Xóa cuộc trò chuyện.

Để xóa toàn bộ cuộc trò chuyện, hãy làm theo các bước sau:

 1. Vuốt sang trái qua cuộc trò chuyện mà bạn muốn xóa.
 2. Nhấn vào Xóa.
 3. Nhấn lại vào Xóa để xác nhận.

Bạn muốn xóa nhiều cuộc hội thoại cùng một lúc? Mở Tin nhắn và nhấn Chỉnh sửa ở góc trên bên trái. Sau đó, nhấn vào vòng tròn bên cạnh cuộc hội thoại và nhấn vào Xóa ở góc dưới cùng bên phải.

Mac

Để xóa thư hoặc tệp đính kèm, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở cuộc hội thoại tin nhắn.
 2. Kiểm soát nhấp vào vùng trống của bong bóng thư mà bạn muốn xóa.
 3. Chọn Xóa.
 4. Nhấp vào Xóa.

Để xóa toàn bộ cuộc trò chuyện, hãy làm theo các bước sau:

 1. Kiểm soát nhấp vào cuộc trò chuyện.
 2. Chọn Xóa cuộc trò chuyện.
 3. Nhấp vào Xóa.

Tham khảo thêm bài viết